af 10

Hvilket formål har du for øje med din investering?

af 10

Hvor længe forventer du at beholde din investering?

af 10

Beskæftiger, eller har du tidligere beskæftiget dig med investering?

Beskæftigelse kan f.eks. være i forbindelse med arbejde eller uddannelse

af 10

Hvor stor en del af din investerbare formue forventer du at investere?

Hvor stor en andel af din frie formue vil du investere i Sparindex?

af 10

Hvor afhængig er du af de penge, du ønsker at investere nu?

Forestil dig at du skal bruge pengene på udforudsete udgifter ved f.eks. arbejdsløshed

af 10

Investering er ikke risikofrit. Hvilken risiko er du villig til at påtage dig?

af 10

Har du erfaring med investering i aktier og/eller obligationer?

af 10

Kurverne viser svingningerne i værdi ved 3 forskellige investeringer. Hvilket udsving passer bedst til dig?

af 10

Hvor stort er dit månedlige rådighedsbeløb i forhold til din månedlige nettoindkomst?

Rådighedsbeløbet er det du har tilovers, når du har betalt dine faste udgifter. Nettoindkomst er det beløb du får udbetalt hver måned.

af 10

Har du optaget gæld for at kunne udføre denne investering?

Planlægger du at investere for belånte midler?